BASTION

STOWARZYSZENIE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

ODDAJ KREW NA FILIPA - NIEBIESKIEGO BRATA

pomoc dla filipaPILNIE potrzebna krew dla Filipa Wdowczaka, policjanta z VII KP KMP w Łodzi. Filipa zaatakował nowotwór złośliwy-białaczka szpikowa w stopniu ostrym. Aby mógł dalej walczyć z chorobą potrzebuje krwi. Chętnych proszę o oddanie krwi ze wskazaniem dla Filipa Wdowczaka, pacjent Oddziału Hematologii I Transplantologii w Szpitalu im. M. Kopernika w Łodzi.

Adres najbliższego pu nktu krwiodastwa : 

  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi  ul. Franciszkańska 17/25  91-433 Łódź tel. centrala +48 42 61 61 400
  • natomiast 15 maja zapraszamy pod budynek KWP w Łodzi   Krwiobus będzie w godzinach 9:00-12:00


🩸RCKIK🩸