BASTION

STOWARZYSZENIE FUNKCJONAIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

III TURNIEJ STRZELECKI SŁUŻB MUNDUROWYCH woj. łódzkiego

plakat 2021 v311 września 2021r o godzinie 10.00 zapraszamy byłych i obecnych f-szy Służb Mundurowych oraz żołnierzy WP na

III Turniej Strzelecki SŁUŻB MUNDUROWYCH woj. łódzkiego

Miejsce zawodów: strzelnica PZŁ Okręglica k/ Sieradza.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 września 2020r na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt do organizatora: 695433159:

Regulamin do pobrania: tutaj

 

LOGO 1  

nszzp logo 320x320

 

 

REGULAMIN

III Turnieju Strzeleckiego

SŁUŻB MUNDUROWYCH

woj. łódzkiego

 1. Czas i miejsce

11 września 2021r. godzina 10.00,  Strzelnica PZŁ: Okręglica k. Sieradza

 1. Organizatorzy
  1. Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych „BASTION”

93-126 Łódź, ul. Przybyszewskiego 73/75, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 695-433-159

 1. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów, woj. łódzkiego,
 2. Lutomierska 108/112, 91-048 Łódź, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 693-997-213
 • III. Partnerzy
  1. Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA Region Łódź-Górna,
  2. Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego
  3. KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi
  4. Polski Związek Łowiecki Oddział w Sieradzu
  5. Firma „Gdzie Kredyty”
  6. Renault Jaszpol
  7. Sklep z bronią „Kwatermistrz” w Łodzi
  8. Blue Rangers Poland
  9. Sejfy AWERO.COM
  10. sklep z militariami „AMW”
  11. Salon optyczny Sztarbała
 1. Cel zawodów
  1. propagowanie historii Policji oraz innych służb mundurowych
  2. zawiązywanie nowych kontaktów oraz zacieśnienia więzi współpracy między przedstawicielami struktur mundurowych i samorządowych garnizonu łódzkiego, mające na celu poprawę bezpieczeństwa,
  3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie posługiwania się bronią palną,
  4. propagowanie sportów strzeleckich oraz rywalizacja sportowa w myśl idei fair play.
 2. Program
  1. 30 - 9.45 - Zgłaszanie drużyn
  2. 00 - Oficjalne otwarcie
  3. 15 - Turniej strzelecki
   1. Przeprowadzenie konkurencji konkursowych
   2. Pokazy pojazdów m-ki Renault
   3. Prezentacja broni historycznej
   4. Strzelanie rekreacyjne
  4. Godzina 16.00 - 17.00 - Rozstrzygnięcie konkursu – wręczenie nagród
  5. Godzina 17.00 zakończenie turnieju
 3. Zgłoszenie
  1. Potwierdzeniem udziału jest dokonanie do dnia 09.2021r, zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwy drużyny, imię i nazwisko osoby reprezentującej, telefon kontaktowy oraz e-maila do przekazania materiałów oraz potwierdzenie wpłaty wpisowej.
  3. Wpłata wpisowa wynosi 60 zł od każdego zawodnika i powinna być dokonana na numer konta:
   68 1020 3408 0000 4802 0446 3287 (PKO BP) St
   owarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych "BASTION".
  4. W przypadku używania własnej broni i amunicji zawodnicy zwolnieni są z kosztów opłaty wpisowej i należy to podać w momencie zgłaszania drużyny.
  5. W dniu zawodów, w godzinach 08.30-09.45, u organizatora, należy podać pełny skład drużyny
  6. Przy zgłaszaniu zawodnicy podają imię, nazwisko, PESEL nazwę drużyny i ew. nr pozwolenia na broń
  7. Przy zgłaszaniu oraz na torach strzeleckich zawodnicy winni okazać odpowiednie legitymacje służbowe świadczące o przynależności do odpowiednich formacji mundurowych
 • VII. Ogólne zasady konkursu
  1. W zawodach mogą wziąć udział obecni i byli f-sze służb mundurowych RP oraz żołnierze WP pełniący służbę na terenie woj. łódzkiego i zaproszeni goście - w konkurencjach indywidualnych.
  2. Do klasyfikacji drużynowej liczone będą drużyny trzyosobowe reprezentujące poszczególne jednostki służb mundurowych woj. łódzkiego, związków zawodowych i stowarzyszeń mundurowych oraz jednostek samorządowych i zaproszonych gości.
  3. Udział w zawodach mogą brać zawodnicy tylko i wyłącznie posiadające znajomość zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią.
  4. Zawodnicy zobowiązani są na każde wezwanie organizatora lub sędziego do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  5. Organizator nie dopuszcza do zawodów drużyn oraz zawodników, które nie spełniły wymogów Regulaminu.
  6. Liczba drużyn ograniczona: 30
  7. O udziale decyduje kolejność pełnych zgłoszeń.
  8. Zawody będą prowadzone w konkurencjach:
   1. Strzelania statyczne z karabinu typu AK o kalibrze 7,62x39 odległość 100 m.
   2. Strzelanie dynamiczne z pistoletu centralnego .
   3. Strzelanie dynamiczne (tor dynamiczny)– pistolet, strzelba ( w przypadku dużej ilości drużyn ewentualna zamiana na konkurencje statyczną)
  9. W przypadku broni i amunicji własnej zawodnicy nie ponoszą kosztów wpisowego (informacja przy zgłoszeniu

drużyny).

 1. Organizator zapewni broń i amunicję osobom nieposiadającym własnej broni.
 2. Konkurencje strzeleckie rozstrzygane będą w klasyfikacji:
 3. Indywidulanej – według indywidualnych wyników zawodnika
 4. Drużynowej – według wyników uzyskanych przez wszystkich zawodników zgłoszonej drużyny.
 1. Nagrody:
 2. Dla poszczególnych zawodników i drużyn przewidywane są nagrody wg.:
  1. Klasyfikacja indywidualna: - miejsca od I do III w poszczególnych konkurencjach - puchary           

                                                            - miejsca I-IV w poszczególnych konkurencjach - dyplomy

 1. Klasyfikacja drużynowa: - miejsca od I do III w poszczególnych konkurencjach - puchary

                                                 - miejsca I- IV w poszczególnych konkurencjach – dyplomy

 1. Klasyfikacja drużynowa ogólna: - miejsce I – puchar oraz nagrody rzeczowe
 2. W trakcie trwania zawodów przewiduję się przeprowadzenie strzelania dla osób zainteresowanych na

       torze rekreacyjnym z: pistoletów, karabinów i strzelb różnych typów, kalibrów i marek. Strzelanie

       odbywa się na koszt osoby zainteresowanej - amunicja do zakupu w trakcie Turnieju u organizatora.

 1. Dopuszcza się używanie własnej broni i amunicji pod warunkiem okazania odpowiedniego

       pozwolenia na broń

 1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę
 2. W przypadku dużego zagrożenia epidemicznego ogłoszonego w dniu zawodów zawody nie odbędą się a wszystkie wpłaty zostaną zwrócone.
 3. Uczestnictwo w konkursie wiążę się z wyrażeniem zgody dotyczącym klauzuli rozpowszechniania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Zasady przeprowadzania konkurencji strzeleckich
  1. Strzelanie statyczne z karabinu typu AK o kalibrze 7,62x39 – odległość 100m.
  2. Tarcza: TS-2
  3. Odległość do tarcz: 100m
  4. Pozycja leżąca
  5. Ilość strzałów: 13 (3 +10)  - ocenianych 10 najlepszych strzałów
  6. Broń: Karabiny typu AK o kalibrze 7,62x39 z podłączanym co najmniej 20 nabojowym magazynkiem. Karabiny wyposażone wyłącznie w mechaniczne przyrządy celownicze, nie ma ograniczeń co do siły spustu (jednak musi on bezpiecznie funkcjonować), rodzaju kolby,
  7. Przebieg konkurencji
   • amunicja ładowana 1x3 szt. (strzały próbne) oraz 1x10 szt.
   • postawa strzelecka: leżąc
   • czas strzelania 3+10 minut
  8. Strzelanie dynamiczne z pistoletu centralnego zapłonu
  9. Rozkład toru oraz zasady zostaną przekazane po 5 września po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń każdej drużynie droga mailową.
  10. Strzelanie dynamiczne – pistolet i strzelba
 1. Rozkład toru oraz zasady zostaną przekazane po  5 września po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń każdej drużynie droga mailową.

ZASTRZEŻENIE: W przypadku dużej ilości drużyn startujących w zawodach z uwagi na ograniczenia czasowe       nastąpi ewentualna zmiana konkurencji dynamicznych na statyczną. Jej zasady również zostaną   przekazane startującym drużynom droga mailową.

 1. Zasady punktacji
  1. Każdy z zawodników startujący w poszczególnej konkurencji indywidualnej otrzymuje liczbę punktów w zależności od zajmowanego miejsca i ilości zawodników tj. np. przy startujących 90 zawodnikach:

 Miejsce 1 – 90 pkt

 Miejsce 2 – 89 pkt

 Miejsce 3 – 88 pkt

 Miejsce 4 – 87 pkt, it.

 1. W przypadku zawodników o tej samej liczbie wystrzelanych punktów przyznawana jest ta sama ilość odpowiednich najwyższych punktów.
 2. Łączna suma punktów 3 najlepszych zawodników jednej reprezentacji z każdej konkurencji wyłoni Zwycięzców drużynowych w danej konkurencji.
 3. W przypadku drużyn o tej samej liczbie wystrzelanych punktów przyznawana jest ta sama ilość odpowiednich najwyższych punktów.
 4. Łączna suma punktów zdobytych przez poszczególne drużyny wyłoni zwycięzcę zawodów jakim będzie najlepsza drużyna.
 5. Komisja sędziowska wybiera drużynę fair play.
 6. W sytuacjach nierozstrzygniętych Regulaminem obowiązują zasady turniejowe PZSS.
 1. Problemy techniczne z bronią lub amunicją

Za wszelkie problemy z bronią lub amunicją odpowiada zawodnik. W przypadku wystąpienia niewypału dopuszcza się dodatkowe doładowanie broni w trakcie trwania konkurencji, pod warunkiem, że nastąpi ono po odstrzeleniu naboi znajdujących się w broni i będzie wykonane w sposób bezpieczny.

 1. Protesty

Zawodnik niezgadzający się z orzeczeniem sędziego na osi strzeleckiej, może złożyć protest bezpośrednio po zaistnieniu spornego zdarzenia do Sędziego Głównego, a jego decyzja jest ostateczna.

 • XII. Kary
 1. Od końcowego wyniku odjęte zostaną 2 punkty:
  1. za każdy strzał oddany po podpowiedzi udzielonej przez inną osobę;
  2. za każdy strzał oddany ponad przewidzianą w konkurencji ilość, przy czym odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy;
  3. za każdy strzał oddany po komendzie STOP, jeżeli nie stanowił zagrożenia bezpieczeństwa odejmowana jest wartość najlepszej przestrzeliny uzyskanej w ostrzelanej tarczy;
  4. przy pierwszym przewinieniu polegającym na stosowaniu podpórki w trakcie konkurencji, następną karą za stosowanie podpórki jest dyskwalifikacja.
 2. Odkładanie załadowanej broni karane jest dyskwalifikacją.
 3. Opuszczenie stanowiska po ukończeniu konkurencji bez sprawdzenia rozładowania broni przez sędziego karane jest dyskwalifikacją.
 4. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa karane jest dyskwalifikacją.
 5. Oddanie strzału przed komendą START karane jest dyskwalifikacją.
 • Zasady bezpieczeństwa.
 1. Nie dopuszcza się do strzelania z broni służbowej
  1. Zabrania się spożywania alkoholu w trakcie trwania zawodów
  2. Sprzęt dodatkowy: w czasie strzelania nie wolno używać pasa nośnego oraz innego wyposażenia

   „wyczynowego” itp.

 1. Komendy - Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia nadzorujący jej przebieg Komendy występujące na linii ognia są następujące:

      ŁADUJ - zawodnik ładuje amunicję do magazynka i/lub podłącza magazynek do broni i przeładowuje.

      START (lub sygnał Timera)- można strzelać.

      STOP- przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego.

      ROZŁADUJ DO PRZEJRZENIA BROŃ - odłączamy magazynek, pokazujemy sędziemu pusty magazynek

                                                                        oraz pustą komorę nabojową, oddajemy strzał kontrolny,  

                                                                        chowamy lub odkładamy broń i schodzimy ze stanowiska.

 1. W przypadku gdy zawodnik ukończy konkurencję przed upływem przewidzianego czasu (lub zakończenia konkurencji), odłącza magazynek i czeka na kontrolę rozładowania broni.
 1. Podczas trwania konkurencji należy zwrócić szczególną uwagę na:
 2. przenoszenie broni krótkiej na terenie strzelnicy całkowicie rozładowanej - tylko w kaburach, pudełkach lub pokrowcach, bez podłączonego magazynka;
 3. przenoszenie broni długiej (karabin, strzelba) na terenie strzelnicy całkowicie rozładowanej, tylko lufą do góry lub do dołu, zabezpieczoną, bez podłączonego magazynka, zaleca się stosowanie „flag bezpieczeństwa”;
 4. ładowanie broni odbywa się tylko na stanowisku strzeleckim i na komendę sędziego;
 5. zakaz jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną bronią;
 6. zachowanie bezpiecznego kierunku wylotu lufy broni;
 7. niewysuwanie żadnej części ciała przed płaszczyznę wylotu lufy w momencie oddawania strzału;
 8. kładzenie palca na języku spustowym tylko po skierowaniu broni w stronę celu;
 9. zabrania się wychodzenia zawodnikom lub innym osobom za linię ognia w czasie trwania konkurencji;
 10. zabrania się ładowania do magazynka więcej niż 10 szt. amunicji.
 • BEZPIECZEŃSTWO EPIDEMIOLOGICZNE

Wszyscy uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania w dniu imprezy obowiązujących na ten dzień przepisów epidemiologicznych ogłoszonych w stosownych rozporządzeniach.

Organizator na miejscu zapewnia środki do odkażania oraz dezynfekuje broń oraz pozostały sprzęt strzelecki po każdym użyciu.

 1. OBSADA SĘDZIOWSKA

Sędzia główny zawodów: Marcin Posmyk sędzia klasy państwowej KS, „Dziesiątka”

Przewodniczący Komisji RTS: Mariusz Szczepaniak sędzia klasy I, KS „Dziesiątka”

Kierownicy Torów

 • Hubert Jary sędzia klasy III , Karabin centralnego zapłonu - 100m
 • Piotr Borowczyk sędzia klasy II, Pistolet dynamiczny centralnego zapłonu
 • Janusz Piekutowski sędzia klasy I, Tor dynamiczny – pistolet, strzelba

Prowadzący strzelanie na torze rekreacyjnym – Paweł Ciesek SFSM BASTION

Zastrzegamy możliwość zmiany obsady sędziowskiej na poszczególnych torach

                                                                               Organizatorzy            

parnerzy