BASTION

STOWARZYSZENIE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

LOGOWANIE

Walne Zebranie i pierwsze wybory Zarządu w Stowarzyszeniu

LOGO 1W dniu 28.10.2021 r. w siedzibie Bastionu odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia. Zebranie odbyło się w drugim terminie, gdyż w pierwszym nie uzyskano kworum. Przedstawiono sprawozdania z działalności stowarzyszenia i sprawozdania finansowe na rok 2020 i 2021 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej, następnie przyjęto absolutorium dla Zarządu.

Zebrani na podstawie §16 Statutu Stowarzyszenia wybrali nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną.

 Skład Zarządu:

Piotr Lewandowski - Prezes

Piotr Borowczyk - Wiceprezes

Tomasz  Partyczyński - Wiceprezes

Marek Krawczyk - Sekretarz

Paweł Ciesek - Skarbnik

Tomasz Borowiecki – Członek Zarządu

Krzysztof Kubiak – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Krzysztof Lasecki - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Remigiusz Ludwiczak – członek Komisji Rewizyjnej

Jarosław Czerwiński - członek Komisji Rewizyjnej

W ramach walnego zebrania ustalono ponadto:

  • · wysokość opłat dla członków Stowarzyszenia na rok 2022 - wpisowe – 150 zł, składka członkowska – 150 zł rocznie.
  • · Zatwierdzono uchwałę zarządu o ubieganie się Stowarzyszenia o status organizacji pożytku publicznego aby móc otrzymywać 1% z podatku
  • · Zatwierdzono uchwałę zarządu  stowarzyszenia o ubieganie się o licencję klubową Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
  • · Ustanowiono odznakę honorową dla osób wspierających Bastion. W skład kapituły nadającej odznakę zostali wybrani:

o   Paweł Marczak,

o   Tomasz Spychalski,

o   Krzysztof Lasecki.

Członkowie kapituły mają opracować i ustalić nazwę dla odznaki, jej wygląd oraz regulamin jej przyznawania oraz wyboru samych członków kapituły.

Zebranie zakończono około godziny 20.00 .

Nowy zarząd ma nadzieję, że spełni wszystkie oczekiwania członków w następnej kadencji.