BASTION

STOWARZYSZENIE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

LOGOWANIE

V TURNIEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH

loga1

REGULAMIN

V Turnieju Strzeleckiego

SŁUŻB MUNDUROWYCH

O PUCHAR KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI W ŁODZI

 1. CEL ZAWODÓW plakat 6a1
  1. wyłonienie najlepszej drużyny formacji mundurowej oraz najlepszego zawodnika.
  2. zawiązywanie nowych kontaktów oraz zacieśnienia więzi współpracy między przedstawicielami struktur mundurowych i samorządowych garnizonu łódzkiego, mające
   na celu poprawę bezpieczeństwa,
  3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie posługiwania się bronią palną,
  4. propagowanie sportów strzeleckich oraz rywalizacji sportowej w myśl idei fair play.
  5. integracja środowiska strzeleckiego, utrzymanie i rozwijanie podstawowych umiejętności strzeleckich przydatnych w obronności państwa.
  6. propagowanie historii Policji oraz innych służb mundurowych
 1. ORGANIZATORZY
 1. Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych BASTION Łódź ul. Przybyszewskiego 73/75 695-433-159, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.bastionlodz.pl
 2. Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów, łódzkiego, ul. Lutomierska 108/112,     91-048 Łódź, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 693-997-213 http://lodz.zwnszzp.pl/
 1. WSPÓŁORGANIZATORZY
  1. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
  2. Łódzka Grupa Wojewódzka IPA SEKCJA POLSKA
  3. Łódzki Związek Strzelectwa Sportowego
  4. Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy Sieradz
  5. C4 GUNS ŁÓDŹ KLUB STRZELECKO-KOLEKCJONERSKI
  6. KS „Dziesiątka” LOK w Łodzi
  7. Firma RENAULT JASZPOL
  8. Sklep z bronią „Kwatermistrz” w Łodzi
  9. Zakład Przetwórstwa Mięsnego „GROT” sp. z o.o.
  10. Firma CIESZ-POL
  11. Firma MILISYSTEM – symulatory strzeleckie
  12. Producent odzieży dla strzelców „Neiro Arms”
  13. Sklep militarny „MOROWO”
  14. p. Bogusław Kowal – emerytowany f-sz Policji

stopka

 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
 1. KONKURENCJE
 1. Pistolet Centralnego Zapłonu 25m
 2. Pistolet Maszynowy GLAUBERYT/UZI
 3. Strzelba Dynamiczna
 4. Karabinki AR i AK
 5. PISTOLET IDPA
 1. NAGRODY
 • Klasyfikacja drużynowa – miejsca I-III puchary, dyplomy, miejsca IV-VI dyplomy.

W każdej konkurencji za miejsca 1-3 puchary, dyplomy oraz nagrody.

 • Klasyfikacja indywidualna – miejsca I-III puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe,
  miejsca IV-VI dyplomy.

Zwycięska drużyna otrzyma ponadto przechodni „PUCHAR KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI w ŁODZI”. Trzykrotne zdobycie Pucharu w następujących po sobie latach,   lub pięć razy
w dowolnym okresie czasu powoduje   przejście   Pucharu na własność zwycięzcy. Zwycięzcy zobowiązują się do zwrotu pucharu organizatorowi na miesiąc przed datą kolejnych zawodów otrzymując w zamian puchar pamiątkowy.

 1. UCZESTNICTWO

Nazwisko, Imię

Pesel

Jednostka lub organizacja

Przynależność do Klubu Sportowego

Zrzeszonego w PZSS

Telefon kontaktowy

         
         
         

 

 Opis konkurencji Strzeleckich

UWAGA !!!

Broń i Amunicja wyłącznie organizatora nie dopuszczamy strzelania z broni prywatnej.

  1. Pistolet Centralnego Zapłonu
 • Ilość strzałów: trzy próbne i dziesięć ocenianych (3 +10) - ocenionych zostanie             10 najlepszych strzałów, tarcza: TS-2
 • Odległość: 25 m
 • Postawa: stojąca
 • Czas konkurencji – 1,5 minuty seria próbna + 5 minut seria oceniana
 • Pistolety o kalibrze 9 x 19, wyłącznie mechaniczne przyrządy celownicze
 • Broń zapewnia organizator.
  1. Pistolet Maszynowy GLAUBERYT/UZI
 • CELE:
  • tarcza TS 2 1 szt.
  • cel metalowy 5 szt. (popery i/lub blachy)
 • ODLEGŁOŚĆ: 25 metrów
 • CZAS KONKURENCJI: 45 sekund
 • Postawa strzelecka: stojąc bez podpórki;
 • BROŃ:
  • pistolety maszynowe GLAUBERYT lub UZI z mechanicznymi przyrządami celowniczymi (broń zapewnia organizator)
 • AMUNICJA:
  • 15 sztuk w jednym magazynku (amunicja pistoletowa 9 x 19 mm z pełnym płaszczem w części wierzchołkowej – amunicję zapewnia organizator)
 • PRZEBIEG KONKURENCJI:

Zawodnik otrzymuje załadowany magazynek od sędziego stanowiskowego, podchodzi
do stanowiska i przygotowuje się do strzelania. Pozycja wyjściowa: broń i magazynek leżą
na stanowisku. Na sygnał timera Zawodnik, podpina magazynek, przeładowuje broń,
a następnie rozpoczyna ostrzeliwanie metalowych celów. Po strąceniu celów metalowych rozpoczyna ostrzeliwanie tarczy.

UWAGA!!! Niedopuszczalne jest ostrzelanie tarczy gdy wszystkie metalowe cele nie zostaną strącone. Nie strącenie wszystkich 5 celów metalowych powoduje dyskwalifikację zawodnika w danej konkurencji. Brak ograniczeń ilościowych amunicji w strzelaniu do metalowych celów (w ramach przyznanych 15 sztuk). Po ostatnim strzale czas zostaje zatrzymany, a następnie wpisany
w metryczkę. Za każdą sekundę poniżej limitu czasu Zawodnik dostaje +1 punkt do ogólnej punktacji za konkurencję. W przypadku przekroczenia limitu czasu Zawodnik musi przerwać strzelanie, rozładować broń, a pozostałą amunicję zwrócić sędziemu stanowiskowemu. Każdy Zawodnik ostrzeliwuje 5 metalowych celów i indywidualnie wskazaną tarczę 1, 2 lub 3.
Po zakończeniu strzelania Zawodnik sprawdza i rozładowuje broń z zachowaniem zasad bezpiecznego posługiwania się bronią i odkłada ją na stanowisko oznaczając flagą bezpieczeństwa. UWAGA!!! Broń może zostać odłożona jedynie całkowicie rozładowana, każde zachowanie, stanowiące, w ocenie sędziego, złamanie zasad bezpieczeństwa będzie karane dyskwalifikacją.

 • KĄTY BEZPIECZEŃSTWA :
  • L 90 , P 90, 1/2 wysokości kulochwytu, DÓŁ wylot lufy nie może być skierowany w kierunku podłoża bliżej niż 1 m od stóp zawodnika
 • PUNKTACJA: - Wyniki stanowią sumę punktów wyliczonych z przestrzelin na tarczy oraz wynikających z pozostałego czasu strzelającego.
  1. Strzelba Dynamiczna
 • CELE:
 • cel metalowy 7 szt. (popery i/lub blachy)
  • ODLEGŁOŚĆ :
   • min 10 metrów (zawodnik od celu w momencie oddawania strzału)
  • BROŃ:
  • wyłącznie strzelba, których konstrukcja wymusza ręczne wprowadzenie naboju do komory nabojowej a przeładowanie naboju odbywa się za pomocą ruchu suwadła strzelby (tzw. “pompka”).

Broń zapewnia organizator.

 • AMUNICJA:
  • 7 szt. wyłącznie śrutowa – zapewnia organizator
 • PRZEBIEG KONKURENCJI

Zawodnik podchodzi na stanowisko i na komendę sędziego ładuje broń.
Po załadowaniu strzelby 7 sztukami amunicji i jej zabezpieczeniu zawodnik podaje gotowość do startu bez wprowadzania naboju do komory nabojowej. Po sygnale timera oddaje 7 strzałów do 7 celi metalowych po czym zabezpiecza strzelbę.

 • PUNKTACJA - Wyniki obliczane metodą Comstock
 1. Karabinki AR i AK
  • Broń - zapewnia organizator: przyrządy mechaniczne, standardowy spust.
   • karabinek typu AR-15 kal. 5,56x45
   • karabinek typu AK-47 kal. 7,62x39
  • Cel
   • Tarcza TS – 9 (jedna do obu karabinków);
  • CZAS: 45 sekund
  • Odległość: 25 metrów;
  • Postawa strzelecka: stojąc bez podpórki;
  • Ilość strzałów: 12
   • 2 magazynki do karabinu typu AK 47 po 3 naboje w każdym,
   • 2 magazynki do karabinu typu AR 15 po 3 naboje w każdym
  • Przebieg konkurencji:

Zawodnik strzela z jednego miejsca do jednej tarczy znajdującej się na wprost z dwóch różnych karabinków po kolei. Zawodnik zajmuje miejsce wyznaczone przez sędziego stanowiskowego. Pozycja wyjściowa: postawa stojąca, ręce wzdłuż tułowia. Przed zawodnikiem na stole leżą dwa karabinki: rozładowane bez podpiętych magazynków, karabinek typu AK-47 jest zabezpieczony. Z lewej strony karabinek typu AR15 i obok dwa magazynki załadowane 3-ma nabojami każdy – łącznie 6 naboi Z prawej strony karabinek typu AK 47 i obok dwa magazynki załadowane 3-ma nabojami każdy – łącznie 6 naboi.

Po sygnale startowym zawodnik podnosi karabinek typu AR-15 (leżący z lewej strony stołu), załadowuje jednym z dwóch otrzymanych magazynków przeładowuje i oddaje trzy strzały do tarczy, wymienia magazynek i oddaje kolejne trzy strzały do tarczy.
Po ostatnim strzale wypina magazynek dokonuje kontroli wzrokowej otwartej komory nabojowej, zrzuca zamek do przedniego położenia i oddaje strzał kontrolny w kierunku tarczy (proszę nie próbować zabezpieczyć karabinka gdyż jego konstrukcja
to uniemożliwia), a następnie odkłada karabinek na stół w miejsce, z którego go pobrał. Nie przemieszczając się z wyznaczonego pola zawodnik podnosi następnie ze stołu karabinek typu AK-47 (leżący po prawej stronie stolika) załadowuje jednym z dwóch otrzymanych magazynków, odbezpiecza, przeładowuje i oddaje trzy strzały do tarczy, wymienia magazynek i oddaje kolejne trzy strzały do tarczy.

POMIAR CZASU KONKURENCJI KOŃCZY SIĘ W CHWILI ODDANIA OSTATNIEGO STRZAŁU.

Po ostatnim strzale zawodnik wypina magazynek, dokonuje kontroli wzrokowej

komory nabojowej po jej odsłonięciu, zwalnia zamek w przednie położenie, oddaje

strzał kontrolny w kierunku tarczy, zabezpiecza karabinek i odkłada na stół.

 • UWAGA!!! Broń może zostać odłożona jedynie całkowicie rozładowana, każde

zachowanie niezgodne z opisem konkurencji będzie karane dyskwalifikacją.

 • KĄTY BEZPIECZEŃSTWA :

L 90 , P 90, 1/2 wysokości kulochwytu, DÓŁ wylot lufy nie może być skierowany w kierunku podłoża bliżej niż 1 m od stóp zawodnika

W przypadku niewykorzystanej amunicji zawodnik musi bezwzględnie zdać
ją sędziemu.

 • Przestrzelina widoczna na linii rozdzielającej na tarczy pola punktowe zaliczana jest do strefy punktowanej w sposób bardziej korzystny dla zawodnika.
 • Kara proceduralna dotyczy każdego działania lub zaniechania zawodnika, które

nie stwarza zagrożenia i nie jest zgodne z opisem toru (kara jednolita dla wszystkich konkurencji).

Wynik końcowy strzelca stanowi suma punktów wyliczonych z przestrzelin
na tarczy oraz wynikających z czasu strzelającego.

  1. PISTOLET IDPA
 1. KLASYFIKACJA
  1. INDYWIDUALNA według uzyskanych wyników.
 • W poszczególnych konkurencjach
 • W klasyfikacji generalnej
  • Każdy z zawodników startujący w poszczególnej konkurencji indywidualnej otrzymuje liczbę punktów w zależności od zajmowanego miejsca i ilości zawodników tj. np. przy startujących 90 zawodnikach:

                Miejsce 1 – 90 pkt

                Miejsce 2 – 89 pkt

                Miejsce 3 – 88 pkt

Miejsce 4 – 87 pkt, itd.

 • W przypadku zawodników o tej samej liczbie punktów decyduje kolejność
  w konkurencji dynamicznej
  1. DRUŻYNOWA –
 • Do klasyfikacji drużynowej liczone są punkty wszystkich zawodników
  ze zgłoszonej drużyny.
 1. SPRAWY RÓŻNE
 1. W sytuacjach nierozstrzygniętych ostateczna decyzja należy do Sędziego Głównego zawodów.
 2. Zasady bezpieczeństwa
  • Komendy - Wszelkie komendy w trakcie trwania konkurencji wydaje sędzia stanowiskowy nadzorujący jej przebieg Komendy występujące na linii ognia są następujące:
   • ŁADUJ - zawodnik ładuje amunicję do magazynka i/lub podłącza magazynek do broni i przeładowuje broń, w konkurencji dynamicznej pistolet znajduje się w kaburze i nie jest przeładowany (pusta komora nabojowa) również w konkurencji Strzelba Dynamiczna.
   • START (lub sygnał Timera)- można strzelać.
   • STOP- przerywamy strzelanie, zdejmujemy palec z języka spustowego.
   • ROZŁADUJ, DO PRZEJRZENIA BROŃ - odłączamy magazynek, pokazujemy sędziemu pusty magazynek oraz pustą komorę nabojową, oddajemy strzał kontrolny, chowamy lub odkładamy broń i schodzimy ze stanowiska.
  • ładowanie broni odbywa się tylko na stanowisku strzeleckim i na komendę sędziego;
  • zakaz jakichkolwiek nieregulaminowych manewrów załadowaną bronią; natomiast wyjęcie broni niezaładowanej poza stanowiskiem strzeleckim może nastąpić wyłącznie w strefie bezpieczeństwa, w strefie bezpieczeństwa zawodnik nie może posiadać ani posługiwać się jakąkolwiek amunicją
  • obowiązkowe jest używanie ochronników słuchu i wzroku przez wszystkie osoby
   na wszystkich osiach strzeleckich podczas całych zawodów (dotyczy to także osób używających okularów korekcyjnych – muszą być zabezpieczone okularami ochronnymi)
  • umieszczenie broni krótkiej w kaburze przed jej rozładowaniem
   i sprawdzeniem (pod nadzorem sędziego) karane jest dyskwalifikacją
  • regulamin strzelnicy także obowiązuje
  • w przypadku dysfunkcji broni i/lub amunicji wynikającej w szczególności
   z nieprawidłowego podania amunicji lub nieprawidłowego wyrzucenia łuski nie stanowi podstawy do powtórzenia przebiegu (reshoot),
  • ubiór i wyposażenie zawodnika (poza bronią i amunicją) jest dowolne
   i zależy od decyzji zawodnika, jednak tylko zawodnik ponosi odpowiedzialność
   za wszystkie wynikające z tego konsekwencje, buty muszą zakrywać całą stopę i sięgać co najmniej do kostki
  • zakaz przebywania na torach jakichkolwiek innych osób niż zawodnicy aktualnie startujący w danej konkurencji i sędziowie
  • wszystkie inne osoby muszą przebywać w bezpiecznej odległości, odpowiednie miejsca określa sędzia prowadzący daną konkurencję, który ponosi odpowiedzialność
   za bezpieczeństwo wszystkich osób na osi strzeleckiej – w przypadku niewykonania poleceń sędziego dotyczących bezpieczeństwa, konkurencja nie zostanie rozpoczęta
   do czasu wykonania polecenia sędziego lub opuszczenia osi przez osobę, która
   nie wykonała polecenia
  • protest może być złożony od decyzji sędziego stanowiskowego do sędziego głównego zawodów, a w przypadku wyników do sędziego RTS, opłata wynosi 100 PLN, jeżeli protest okaże się zasadny opłata zostanie zwrócona
  • każde zachowanie zawodnika ocenione przez sędziego jako niebezpieczne może być karane dyskwalifikacją
 1. OBSADA SĘDZIOWSKA

Sędzia Główny: Marcin Posmyk – sędzia klasy państwowej

Sędzia RTS – Mariusz Szczepaniak – sędzia klasy I

Sędzia Toru Dynamicznego - Marcin Góreczny sędzia klasy II

UWAGA ! Obsada Sędziowska może ulec zmianie.

 1. SPRAWY INNE
 • W trakcie zawodów zawodnicy otrzymają gorący posiłek oraz ciepłe i zimne napoje.
 • Do dyspozycji zawodników będzie również trenażer strzelecki udostępniony przez firmę Milisystem.
 • Zostanie również uruchomiony tzw. Tor rekreacyjnym na którym zawodnicy i goście po wykupieniu odpowiedniego pakietu amunicji będą mogli strzelić z broni będącej na stanie SFSM BASTION. Ceny i wykaz jednostek zostanie podany w dniu zawodów

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO EWENTUALNYCH ZMIAN W REGULAMINIE !!!

ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY

ORGANIZATORZY

 REGULAMIN ZAWODÓW DO POBRANIA W FORMACIE PDF -kliknij tutaj