BASTION

STOWARZYSZENIE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

LOGOWANIE

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Nie samym strzelaniem człowiek żyje. 0014 szkolenie pp

Pod koniec kwietnia Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych BASTION zorganizował szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Było ono adresowane nie tylko do członków naszego Stowarzyszenia, ale także do członków ich rodzin.

            Do jego przeprowadzenia został zaproszony ratownik medyczny Pan Piotr Szczodry. Uczestnicy szkolenia poznali zasady postępowania w sytuacjach wymagających udzielenia pomocy osobom poszkodowanym (w szerokim rozumieniu) lub znajdującym się w sytuacji wskazującej na zagrożenie ich życia lub zdrowia. Warto odnotować, że szkolenie w przeważającej części opierało się o praktyczne ćwiczenia podstawowych zabiegów tj. resuscytacji dorosłych i dzieci oraz obsługi defibrylatora AED, a także postępowania w przypadku urazów takich jak złamania, zwichnięcia, krwotoki i poparzenia. W celu przeprowadzenia takich ćwiczeń prowadzący szkolenie dysponował odpowiednim sprzętem, w szczególności fantomami: dziecka i osoby dorosłej, ten drugi emitował świetlne sygnały wskazujące dobrej jakości uciśnięcie klatki piersiowej. Ponadto ćwiczenia praktyczne dotyczyły usuwania ciał obcych z dróg oddechowych, jak również, przy wykorzystaniu specjalnego modelu rany dostarczonego przez prowadzącego, opatrywania krwotoków. Szkolenie zostało przeprowadzone według wytycznych ERC 2021 oraz ITLS 2020 i zakończone wręczeniem uczestnikom stosownych certyfikatów.

  W szkoleniu uczestniczyli, jak wcześniej wspomniano, członkowie naszego Stowarzyszenia wraz z członkami rodzin. Szczególnie cieszy nas obecność młodzieży na tych zajęciach. Zatem oprócz nabycia przez nich niezwykle przydatnych umiejętności impreza okazała się też dobrą formą na rodzinne spędzenie czasu. Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych BASTION planuje organizowanie w przyszłości podobnych szkoleń, do udziału w których bardzo zachęca. Informacje w tym zakresie będą zamieszczane na bieżąco na stronie Stowarzyszenia oraz w komunikatorze WhatsApp.

 

Zapraszamy do obejrzenia Galerii

 

 • 0001_szkolenie_pp_
 • 0002_szkolenie_pp_
 • 0003_szkolenie_pp_
 • 0004_szkolenie_pp_
 • 0005_szkolenie_pp_
 • 0006_szkolenie_pp_
 • 0007_szkolenie_pp_
 • 0008_szkolenie_pp_
 • 0009_szkolenie_pp_
 • 0010_szkolenie_pp_
 • 0011_szkolenie_pp_
 • 0012_szkolenie_pp_
 • 0013_szkolenie_pp_
 • 0014_szkolenie_pp_
 • 0015_szkolenie_pp_
 • 0016_szkolenie_pp_
 • 0017_szkolenie_pp_
 • 0018_szkolenie_pp_