BASTION

STOWARZYSZENIE FUNKCJONARIUSZY SŁUŻB MUNDUROWYCH

LOGOWANIE

Pozwolenie na broń dla mundurowych w zasięgu ręki?

pozwolenie na bronPrzyjęło się myślenie, że broń nie jest dostępna dla przeciętnego „śmiertelnika” nawet jeśli nosi mundur formacji państwowej.  Czy tak jest w rzeczywistości? Otóż – NIE. Obecnie obowiązujące w tej materii przepisy są dość liberalne i pozwalają na uzyskanie pozwolenia na broń każdej osobie, pod warunkiem, że spełni określone kryteria, które nie podlegają uznaniowej ocenie WPA bądź ŻW. Dodatkowo funkcjonariusze i żołnierze zwolnieni są z dwóch warunków koniecznych do uzyskania pozwolenia.

Artykuł 10 Ustawy o broni i amunicji (UBiA) wskazuje, że pozwolenie na  broń można uzyskać  w następujących celach:

  1. ochrony osobistej;
  2. ochrony osób i mienia;
  3. łowieckich;
  4. sportowych;
  5. rekonstrukcji historycznych;
  6. kolekcjonerskich;
  7. pamiątkowych;
  8. szkoleniowych.

O ile pierwsze dwa przypadki mogą być rozpatrywane uznaniowo, to w pozostałych UBiA wskazuje jaki podstawowy warunek trzeba spełnić, żeby pozwolenie uzyskać.

Ja skupię się na pozwoleniu na broń do celów kolekcjonerskich. Już tłumaczę BROŃ KOLEKCJONERSKA to nie BROŃ ZABYTKOWA, w każdym razie nie tylko. Kolekcjonować można wszystko monety, znaczki, ect…zarówno stare jak i te najnowsze. Podobnie jest z bronią. Kolekcjonować można broń pamiętające czasy międzywojenne, jak również najnowsze egzemplarze, jak choćby GLOCK 5 gen, CZ Shadow 2, czy karabinek GROT. Ponadto takie pozwolenie daje możliwość posiadania kilku jednostek broni wszelakiego rodzaju – pistolety, rewolwery, karabiny, karabinki, pistolety maszynowe, strzelby.

Czy z bronią do celów kolekcjonerskich można pójść na strzelnicę i postrzelać? Tak – można do niej kupić amunicję i strzelać na strzelnicy. W tym zakresie nie ma ograniczeń.

Więc co zrobić, żeby takie pozwolenie uzyskać?

Skupię się na funkcjonariuszach i żołnierzach – funkcjonariusze załatwiają formalności w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji na terenie, której zamieszkują, natomiast żołnierze we właściwym Oddziale Żandarmerii Wojskowej.

Pierwszy warunek, o którym mówi UBiA w art. 10 ust. 3 pkt 5 - udokumentowane członkowstwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim - dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich – czyli takiego jak nasze. Po przystąpieniu do nas otrzymasz dokumenty potwierdzające Twoje członkowstwo, które należy przedłożyć w WPA lub ŻW.

Art. 15 UBiA zwalnia z badań lekarskich funkcjonariuszy i żołnierzy o ile maja przydzieloną broń służbową – nie musisz przedstawiać zaświadczenia od lekarza co obniża Twoje koszty o jakieś 800 PLN.

Art. 16 UBiA w ustępie 1 mówi o egzaminie, który w przypadku pozwolenia na broń kolekcjonerską kosztuje 1150 PLN - Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią

Ale w ustępie 2 zwalnia z tego egzaminu funkcjonariuszy i żołnierzy – „jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów”

Co to oznacza w praktyce?

           

            Opierając się na działaniu łódzkiego WPA mogę powiedzieć w ten sposób: Przedstaw dokumenty z jakiej broni zostałeś przeszkolony i zdawałeś egzamin z jej obsługi. W przypadku policjantów może to być arkusz wyszkolenia strzeleckiego, w którym – co do zasady – są ewidencjonowane wszystkie strzelania i egzaminy w których brałeś udział, a egzamin strzelecki przechodzimy co roku. Z tym, że generalnie strzelamy z broni służbowej, co dla większości oznacza pistolet centralnego zapłonu, ale może miałeś przeszkolenie z PM, kbkAKM, lub gładkiej lufy? Jeśli nie w karcie wyszkolenia strzeleckiego, to może w innym dokumencie – takim jak np. załącznik z postaci egzaminu i zaliczeń do świadectwa kursu podstawowego. Generalnie o dokumentację związaną z Twoim wyszkoleniem strzeleckim zwracasz się do komórki kadrowej Twojej jednostki. To co wymieniłem powyżej to przykłady mi
znane, ale jest to katalog otwarty – podpowiemy, pomożemy…

            Kiedy wiesz o jaki rodzaj broni możesz się starać, musisz napisać wniosek do WPA (ŻW) – dysponujemy stosowną dokumentacją, którą przeredagujemy na Twoje potrzeby, zgodnie z kwalifikacjami jakie posiadasz.

            Opłata w wysokości 242 PLN na konto wskazane przez właściwe WPA bądź Oddział ŻW – za wydanie decyzji – informacje na ten temat znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych KWP, a w przypadku ŻW tutaj https://www.wojsko-polskie.pl/kgzw/bron-prywatna/ wraz z adresami i właściwością poszczególnych oddziałów.

            Jeszcze tylko wizyta w WPA (ŻW) – złożenie papierów: wniosek, potwierdzenia przelewu, dokumentacja związana z wyszkoleniem strzeleckim, dokumentacja związana z przynależnością do Naszego Stowarzyszenie, dwa zdjęcia dowodowe i oczekujesz na decyzję.

            Dostałeś decyzję – możesz kupić broń? – SUPER – co teraz potrzebujesz? Jak kupić w sklepie? Jak odkupić od kogoś? Co się bardziej opłaca? – o tym w następnym tekście.

Rafał